эрхийн акт нийт 1

СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР БОЛОВСРУУЛАХ, ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ИРГЭД, ИРГЭДИЙН БҮЛГИЙН ОРОЛЦООГ ХАНГАХ ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЖУРАМ
2016-12-12 12:19
СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР БОЛОВСРУУЛАХ, ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ИРГЭД, ИРГЭДИЙН БҮЛГИЙН ОРОЛЦООГ ХАНГАХ ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЖУРАМ 1. Сумын ИТХ-аас батлан гаргах эдийн засаг, нийгмийн хөгжилтэй холбогдолтой баримт бичиг, хэм хэмжээ тогтоосон..
  • ӨНӨӨДӨР:
  • 16
  • НИЙТ:
  • 2 785